Disse betingelsene gjelder ved kjøp av varer og tjenester fra Naumar as