Aceton, 1 ltr

kr 210

Varenummer: 1041361 Kategori:

Beskrivelse

Løsningsmiddel for rengjøring i forbindelse med polyester og gelcoatarbeid. Kan også brukes til rengjøring av verktøy.
Fare:
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmellhet

Sikkerhetsdatablad (pdf)
HMS-Datablad (pdf)