Naumar as kan bistå med alt av marinetjenester som eksempelvis:

  • ROV-inspeksjon og arbeid
  • Vaktbåt
  • Dykkeroppdrag
  • Arbeid i, på eller under vann
  • Kranbåt
  • Posisjonering av objekter under vann
  • Kartlegging og scanning av havbunn
  • Vannprøver