, Undervannstjenester, Naumar seil- og båtutstyr

Vi utfører ROV- og undervannstjenester med bruk av undervannsdrone. Dette inkluderer:

  • Videoinspeksjon
  • Søk og kartlegging
  • Nøyaktig dokumentering av posisjon, dybde, temperatur og lysforhold.
  • Mulighet for live-visning og opptak i full-HD

Typiske jobber er:

  • Søk etter gjenstander og personer
  • Tilsyn av moringer, bryggeanlegg o.l.
  • Dokumentering av bunnforhold, forsøpling o.l
  • Overvåkning av vrakrester ved heving
  • Filminnspilling, reklameaktiviteter eller filming av dykkerlag etc.

Vi samarbeider også med firmaer som utfører alt av undervannsarbeid i etterkant av en undervannsundersøkelse. Ta kontakt med oss på e-post (rov@naumar.no), telefon 92224961 eller via vår facebook-side.