Med VHF-radioen får du tilgang til kystradiostasjonenes tjenester og den sikreste kommunikasjonskanalen til sjøs. Alle fartøyer til sjøs med VHF-radio om bord, er forpliktet i henhold til norsk rett å inneha lisensabonnement samt at minst én om bord må inneha minimum VHF/SRC-sertifikat. I Norge er det Telenor Kystradio som opererer dette.

Ved kjøp av VHF hos oss, hjelper vi deg gratis gjennom hele prosessen dersom du behøver hjelp til å få besvart ting du lurer på om VHF, hjelp til å skaffe deg VHF/SRC-sertifikat eller hjelp til å registrere et nytt lisensabonnement.

Det har blitt utrolig enkelt, og vi anbefaler alle å registrere lisens selv. Alt dette (inkludert det å ta VHF/SRC-eksamen) gjøres på Telenor Kystradio sine sider (www.kystradio.no). Her kan du opprette din egen bruker og ha full oversikt over dine eksamener, sertifikater, fartøy og lisenser.

Etablering av en ny VHF-lisens gjør du i løpet av minutter inne på Telenor Kystradio sine sider, og du kan betale lisensavgiften direkte med VISA-kort. Det er Telenor Kystradio som setter lisensprisen og per 2016 er den på kr. 519,- pr år for fritidsfartøyer.

Du får da tildelt kallesignal og MMSI-nummer (ditt VHF-telefonnummer). Dersom du har en VHF med støtte for MMSI (DSC) så kan du legge inn MMSI-nummeret du får, inn i menyen på VHF’en. Du kan da bl.a. benytte DCS-knappen (holdes inne i 5 sekunder) til å sende en automatisk nødmelding til nærmeste kystradio. I en nødsituasjon er det ikke alltid man har muligheten til å «plukke opp røret» og begynne å lese opp et nødkall. VHF’en vil da automatisk sende ditt nødkall og kystradioen vil se hvem du er og hvor du befinner det (dersom din VHF har innebygget GPS eller er koblet opp mot ekstern GPS som f.eks din kartplotter)

Alle våre VHF’er kommer klare til bruk og trenger ingen programmering. Alle nødvendige nød- og arbeidskanaler ligger inne automatisk, men vi anbefaler at dere følger de retningslinjer som til en hver tid er gjeldende fra Telenor Kystradio.

Klikk her for norsk VHF-kanalplan (en tjeneste fra Google)

Klikk her for å se hva du får igjen for lisensabonnementsavgiften